Somali News
    Hees  
 

THE LAST NAIL ON THE SOMALI  COFFIN

Sweden Axad 9 October 2011 SMC


Naga soo wac halkan (Skype)
Skype Me™! 

THE LAST NAIL ON THE SOMALI  COFFIN

We are passing a very dangerous stage of our history as Somali people.  It seems we are losing if not already lost our sovereignty due to persons who are holding key political positions in Somalia, such as President, Parliament speaker or Prime Minister. 

These individuals and many others who are involved in the political scene of Somalia are totally out of touch to the reality of the Somali situation and the intrigues our foes are planning for us. As every intelligent person have realized our failure is mainly due to lack of nationalism feeling….I remember 1966/67 when Djibouti  referendum was held during the DeGaulle era we held student demonstrations in Mogadishu and when the result was announced in the afternoon we all cried as we were listening the BBC…our dream, as young students was, to get all Somalis under one flag …where is that feeling today or it was solely confined in the South, even though there were many  Djiboutians deported from their land to Hargeisa.

Today the people in the North East & North West of Somalia have no objection to become second class citizens of Meles Zenawi’s Ethiopia rather than autonomous regions of a united Somalia. What Zenawi  is planning is a divided, fragmented and an unsettled Somalia that will never ever pose threat to Ethiopia and he has quasi succeeded with the help of many factors such as IGAD, International community (conspiracy),UN, so called Contact Group and cheap-low-quality Somali politicians whom have no objection to sell/give away whole country as long as they can keep their positions.

All the above have one common objective designed by Meles Zenawi ..the most effective plan is to keep AMISOM forces in Somalia for ever and al-Shabab will be like the ”nail of Juha” (Musmaarki  Juxa)...for our misfortune, we will never be free from Al-Shabab.  Today there are 9,000 well equipped AMISOM military forces which are technically capable to crash al- Shabab out of all regions, if that was the intention of their presence. Even though many analysts believe differently…  Surprisingly, the Turkish government is offering specially trained military contingent to assist Somali government for the country’s security and stability, an offer which will be surely rejected by Meles Zenawi using the name of UN and IGAD.  Where is the so called Somali Transitional Government …do they have any role in our future?

Coming back to AMISOM, the untold plan is to expand to all regions of Somalia so as to make their departure ( if ever) difficult at the end of their assignment.  To begin with, they will be stationed first in Puntland, before the areas occupied by al-Shabab, followed probably by Somaliland if, sole ruler of the region, Zenawi agrees. His immediate plan is to get international recognition for Somaliland, while by contrast Ethiopia, populated by 80 different ethnic groups, Zenawi wants to keep them united under one flag and Somalis, the most homogenous people in Africa, must be divided into small autonomous regions fighting each other.

The executive project manager is Augustine Mahiga who was “officially” appointed by Ban-ki-Mon but reports directly to Meles Zenawi who instructed him, among other duties, to supervise the preparation of Somali COFFIN and fix the last nail before we regain consciousness and call for help. The only available and capable force, in my view, that can perform CPR for us are the Turkish who showed readiness to assist us in order to overcome the current dangerous confusions and get rid of two evils (Shabab & Amisom) in one shot, provided our decision makers’ grip is strong enough to get the Turkish of Recep Ardogan into Somalia, regardless of the huge obstacles and impediments.  Now we need real national leaders…are they available ?  All the above are my personal analysis.

Den sista spiken uppmanar Somalias KISTA

Vi passerar ett mycket farligt skede i vår historia som somaliska folket. Det verkar som vi förlorar om de inte redan förlorat vår suveränitet genom personer som innehar viktiga politiska befattningar i Somalia, såsom ordförande, parlamentets talman och premiärministern. Dessa personer och många andra som är involverade i den politiska scenen i Somalia är helt ur kontakten till verkligheten i den somaliska situationen och intriger våra fiender planerar för oss.Som varje intelligent person har insett att vi inte främst beror på brist på nationalism känsla .... Jag kommer ihåg 1966/67 när Djibouti folkomröstning under Gaulle tid höll vi studentdemonstrationer i Mogadishu och när resultatet meddelades på eftermiddagen vi alla grät när vi lyssnade till BBC ... vår dröm, som unga studenter var att få alla somalier i en flagga ... var är den känslan idag eller om det var enbart begränsas i söder, trots att det fanns många Djiboutians deporterades från sin mark till Hargeisa.

Idag är människor i nordöstra och nordvästra Somalia har inga invändningar mot att bli andra klassens medborgare i Meles Zenawi har Etiopien snarare än autonoma regionerna ett enat Somalia. Vad Zenawi är planering är en splittrad, fragmenterad och en orolig Somalia som aldrig någonsin kommer att utgöra hot mot Etiopien och han har nästan lyckats med hjälp av många faktorer som IGAD, världssamfundet (konspiration), FN, så kallade kontaktgruppen och billiga -låg kvalitet somaliska politiker som har något att invända att sälja / ge bort hela landet så länge de kan hålla sina positioner.

Alla ovanstående har ett gemensamt mål designad av Meles Zenawi .. det mest effektiva planen är att hålla Amisom styrkor i Somalia för alltid och al-Shabab kommer att bli som det "spiken i Juha" (Musmaarki Juxa) ... för vår olycka, Vi kommer aldrig att bli fri från al-Shabab. Idag finns 9000 välutrustade Amisom militära styrkor som är tekniskt möjligt att krascha al-Shabab av alla regioner, om det var syftet med deras närvaro. Även om många bedömare tror annorlunda ... Förvånansvärt nog är den turkiska regeringen att erbjuda specialutbildad militär kontingent för att hjälpa Somalias regering för landets säkerhet och stabilitet, ett erbjudande som kommer att säkerligen förkastas av Meles Zenawi att använda namnet på FN och IGAD. Var är den så kallade somaliska övergångsregeringen ... har de någon roll i vår framtid?

 För att återgå till Amisom, är outsägligt planerar att expandera till alla regioner i Somalia så att deras avresa (om någonsin) svårt i slutet av sitt uppdrag. Till att börja med kommer de att vara stationerad först i Puntland, innan de områden som ockuperats av al-Shabab, följt troligen av Somaliland, om ensam härskare i regionen, instämmer Zenawi. Hans närmaste planer är att få internationellt erkännande för Somaliland, medan däremot Etiopien, befolkat av 80 olika etniska grupper, vill Zenawi att hålla dem enade under en flagga och somalier, ska den mest homogena människor i Afrika, delas upp i små autonoma regioner kämpar varandra.

Den verkställande projektledare är Augustinus Mahiga som blev "officiellt" utsetts av Ban-Ki-mån utan rapporterar direkt till Meles Zenawi som instruerade honom, bland andra uppgifter, för att övervaka förberedelserna av somaliska kista och fixa den sista spiken innan vi återfår medvetandet och kalla på hjälp. Den enda tillgängliga och kan styrka, enligt min mening, som kan utföra HLR för oss är det turkiska som visade beredvillighet att bistå oss för att bryta det nuvarande farliga förvirring och bli av två onda ting (Shabab & Amisom) i ett slag, förutsatt våra beslutsfattare "grepp är stark nog för att få den turkiska av Recep Ardogan i Somalia, oberoende av den enorma hinder och hinder. Nu behöver vi riktiga nationella ledare ... är de tillgängliga? Alla ovanstående är min personliga analys.

Ahmed Alasso
Ahmedalasso@hotmail.com


Naga soo wac halkan (Skype)
Skype Me™!

Somaliweyn Media Center (SMC)

News From Somalia
Today's New 31 May-2011
President Farole's speech at UN Security Council Meeting on Somalia (Read more) 31-May-2011

Puntland Concerned About TFG Support to Anti-Establishment Elements (Read more) 31-May-2011

Opinion: Only a popular Accord can restore Somalia’s self-governance, dignity and prosperity (Read more) 31-May-2011

PRESS RELEASE – Latest violence in Mogadishu causes high toll of wounded children under the age of five (Read more) 31-May-2011

Today's New 30 May-2011
Puntland Government Dismisses Financial Times Report as Propaganda (Read more) 30-May-2011

Somali Youth training centers compete in football tourney (Read more) 30-May-2011

Refugees fleeing libya: no safe place to go (Read more) 30-May-2011

PRESS RELEASE OF PND PARTY (Read more) 30-May-2011

Somali Youths Launch Campaign on Facebook to Overthrow Al Shabab (Read more) 29-May-2011

Today's New 29 May-2011
Press release: NUSOJ general assembly kicks off in Mogadishu with deliberations (Read more) 29-May-2011

Sudan Media freedom worsens steadily in south, old problems recur in North (Read more) 29-May-2011

Today's New 28 May-2011
Press Release; Puntland President Praises U.N. Security Council Meeting on Somalia (Read more) 28-May-2011

Radio Bar Kulan, Somali Football Federation’s Radio Station of the Year (Read more) 28-May-2011

Weekly Humanitarian Bulletin #21, 20 May-27 May 2011 (Read more) 28-May-2011

Today's New 26 May-2011
Amisom Video News release (Read more) 26-May-2011

Press Release: From Al-shabaab– AMISOM’s Brutal Campaign to Destroy the Somali Economy (Read more) 24-May-2011

 

News From Somalia
Today's New 10 April-2011
From Kampala President Shariff stops in Bujumbura (Read more) 10-Apr-2011

Shariff of Somalia met with Museveni of Uganda (Read more) 10-Apr-2011

Extremists Admit Losses, Splits in Somalia Fighting (Read more) 10-Apr-2011

خسائر عسكرية وانشقاقات في صفوف المتطرفين
(Read more) 10-Apr-2011

Open letter to BAN KI-MON (Read more) 10-Apr-2011

Today's New 9 April-2011
Two autonomous states in Somalia exchange inmates (Read more) 9-Apr-2011

Fighting at luuq district in Gedo region (Read more) 9-Apr-2011

Weekly Humanitarian Bulletin #14, 1-8 April 2011 (Read more) 9-Apr-2011

Country wide demo against the summit in Nairobi (Read more) 7-Apr-2011

Today's New 7 April-2011
Somalia Humanitarian Overview (Read more) 6-Apr-2011

U.S. Monitors SSC Militants as They Step up Assassinating Somaliland Officials (Read more) 6-Apr-2011

Parliamentary coup within TFIs of Somalia (Read more) 6-Apr-2011

Ecoterra: Status ofseized vessels and crews in Somalia, the Gulf of Aden and the Indian ocean (ecoterra - 04. April 2011) (Read more) 6-Apr-2011

Today's New 6 April-2011

President of Somalia officially inaugurates Somali national TV (Read more) 5-Apr-2011

UN envoy urges Somali leaders to attend upcoming meeting on ending transition (Read more) 5-Apr-2011

WFP world chief visits Puntland, meets President Farole (Read more) 5-Apr-2011

Somaliweyn Media Center (SMC)