Xaaf: Adinkoon bahasha baran baad dhaxda kaga boodeen