Faduul badanaa, hooyadii federaalka iyo annaguu afka nala soo galay