Af Qalaad Aqoontu Miyaa “By Bazi Bussuri Sheikh”

Afka hooyo waa Astaantii umadeed iyo kooladii isku haysay mujtamacaas. Afku wuxuu dhowraa dhaqanka iyo dhacdooyinka ab ka ab la dhaxlay. Haddii afka hooyo uu…